Lisansüstü Öğrenci Alım İlanı

2018-2019 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılında  Enstitümüz Lisansüstü Programlarına öğrenci alınacaktır.

2018-2019 Eğitim Öğretim Yılı Güz Dönemi Lisansüstü Program İlanı

2018-2019 Eğitim Öğretim Yılı Güz Dönemi Yabancı Uyruklu Öğrenci İlanı

2018-2019 Spring Semester Foreign Students Announcment

Not: Online başvuru sistemi 02.07.2018-12.07.2018 tarihleri arasında aktif olacaktır.

Online Başvuru linki: http://ubs.erzincan.edu.tr/ogrenci/ogr0207/

Öğrenci İşleri Bürosu Telefon : +90 (446) 224 26 10 Dahili: 42356

***Öğrenci Af Kanunu ile İlgili Duyuru (YENİ)***

18.05.2018 tarih ve 30425 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 2547 sayılı Yüksek öğretim Kanununa 7143 sayılı kanunla eklenen geçici 78. Madde gereğince af kanunundan yararlanmak isteyen 18.05.2018 tarihine kadar ilişiği kesilen öğrencilerin  en geç 18 Eylül 2018 tarihi mesai bitimine kadar Enstitümüze şahsen başvuru yapmaları gerekmektedir.

Başvuru dilekçesi için tıklayınız.

 

Seminer Dersi ve Sunumu

Enstitümüz Yüksek Lisans programında ders aşamasında olup 2017-2018 bahar döneminde seminer dersine kayıt yaptıran öğrencilerimizin en geç 24.06.2018 tarihine kadar seminer sunumlarını yapmaları gerekmektedir.

Seminer sunumunu başarı ile sunmayan öğrenciler seminer dersinden başarısız sayılır, bir sonraki dönem seminer dersini yeniden alırlar  ve tez aşamasına kayıt yaptıramazlar.

Seminer dersinden başarılı sayılmak için ilgili ders dönemi sonuna kadar semineri başarı ile sunmak gerekir. Seminer Sunumu dinleyicilere açık olarak yapılır, Seminer dersini en geç 4. yarıyıl sonuna kadar başarmak zorunludur.

Seminer sunumunu başarı ile tamamladıktan sonra tez önerisi verebilecek durumda olan öğreniciler en geç bir sonraki yarıyıl başlangıcına kadar tez konusu önerisi vermelidirler.

 

Yarıyıl Sonu / Bütünleme Sınav Tarihleri

2017-2018 Eğitim Öğretim Yılı Bahar dönemine ait Yarıyıl Sonu (Final) ve Bütünleme sınav tarihleri “Ders ve Sınav Programları” menüsü altında ilan edilmiştir.

Doktora Yeterlik Sınavı ve Ara Rapor Tarihleri

Erzincan Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin 48. maddesinin 2. fıkrası ve 50. maddesinin 6. fıkraları uyarınca ve Enstitü Yönetim Kurulunun 20.04.2018 tarih ve 15 sayılı kararıyla belirlenen doktora yeterlik (sözlü-yazılı) sınavı ve tez izleme komitesi toplantı tarihlerinin belirlenmesi hususu yeniden görüşüldü, Yapılan görüşmelerden sonra, Erzincan Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin 48. maddesinin 2. fıkrası ve 50. maddesinin 6. fıkrası hükümleri uyarınca Doktora Yeterlik Sınavları ve Tez İzleme Komitesi Toplantısı tarih aralıkları belirlenmiş olup ilgili tarihler için TIKLAYINIZ

 

Erasmus Başvuruları (Ek İlan)

2018-2019 eğitim öğretim yılı için Erasmus+Programı  Öğrenim Hareketliliği ( ek ilan ve başvuru) başvuruları 18 Nisan – 04 Mayıs 2018 tarihleri arasında alınacaktır. Aday öğrencilerin, istenen evrakları ilgili birimlerdeki Erasmus Bölüm Koordinatörleri’ ne 04 Mayıs 2018 Cuma günü akşam 17.00′ a kadar teslim etmeleri gerekmektedir.

Turnitin Veritabanı Hakkında

Öğretmen Kılavuzu
http://kutuphanedb.erzincan.edu.tr/wp-content/uploads/2016/07/TII-%C3%96%C4%9Fretmen-K%C4%B1lavuzu.pdf

Öğrenci Kılavuzu
http://kutuphanedb.erzincan.edu.tr/wp-content/uploads/2016/07/TII-%C3%96%C4%9Frenci-K%C4%B1lavuzu.pdf

Şifre Oluşturma
http://kutuphanedb.erzincan.edu.tr/wp-content/uploads/2016/07/%C5%9Eifre-olu%C5%9Fturma.pdf

UYARI:

* Lütfen ödev numaralarını her daim not alınız.
* Yüklenen ödevleri hiçbir şekilde silmeyiniz.
* (Kontrol amaçlı yüklemelerinizde kılavuzda gösterilen “DEPO YOK” seçeneğini tercih edebilirsiniz.)

Geçici Mezuniyet Belgesi

Erzincan Üniversitesi Diploma, Diploma Eki Ve Diğer Belgelerin Düzenlenmesine İlişkin Uygulama Esasları gereğince mezun olan öğrencilerimize “Geçici Mezuniyet Belgesi” verilmeyecektir.

Mezuniyet şartlarını sağlayan öğrenciler ilişik kesme işlemlerini tamamladıktan sonra Geçici Mezuniyet Belgelerini gün içerisinde veya bir gün sonra e-Devlet sistemi üzerinden alabilirler. İhtiyaç halinde sistemden alınan geçici mezun belgesi Enstitümüz öğrenci İşleri bürosuna şahsen müracaat edilerek onaylatabilirler.