Makine Mühendisliği Anabilim Dalı

 

Yüksek Lisans Seminer Sunumu

Yenilenebilir Enerji Kaynakları Arasında Jeotermal Enerjinin Yeri ve Önemi

Tarih: 15.11.2018
Saat: 13:00
Yer:  Mühendislik Fakültesi – Yüksek Lisans Sınıfı
Öğrenci: Mustafa Alper YERLİKAYA
Danışman: Prof. Dr. Ahmet TANDIROĞLU

Elektrik-Elektronik Mühendisliği Anabilim Dalı

Yüksek Lisans Seminer Sunumu

Nesnelerin İnterneti ve Sektörel Bazda Gelecekteki Uygulamaları

Tarih: 12.09.2018
Saat: 14:00
Yer:  Mühendislik Fakültesi Yüksek Lisans Sınıfı
Öğrenci: Yaşar CEYLAN
Danışman: Prof. Dr. Ahmet BARAN

Makine Mühendisliği Anabilim Dalı

Yüksek Lisans Seminer Sunumu

Fiziksel Buhar Yöntemi İle Kaplanan ZrN  Filmlerin Özellikleri

Tarih: 13.09.2018
Saat: 13:00
Yer:  Mühendislik Fakültesi – Yüksek Lisans Sınıfı
Öğrenci: Emre ÖZHAN
Danışman: Doç. Dr. Özlem BARAN

Biyoloji Anabilim Dalı

Yüksek Lisans Seminer Sunumu

Erzincan ‘ daki Ballı Bitkiler ve Arıcılar İçin Önemi

Tarih: 14.09.2018
Saat: 15:00
Yer:  Fakülte Seminer  Salonu
Öğrenci: Caner PEKER
Danışman: Prof. Dr. Ali KANDEMİR

Seminer Sunumu

Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Anabilim Dalı Öğrencilerinin Seminer Sunumu

Makine Mühendisliği Anabilim Dalı

Yüksek Lisans Seminer Sunumu

TİCN Kaplamaların Mekanik ve Tribolojik Özellikleri.

Tarih: 19.06.2018
Saat: 14:00
Yer:  Mühendislik Fakültesi -Yüksek Lisans Sınıfı
Öğrenci: Sedat ÇAVLAN
Danışman: Dr. Öğr. Üyesi Özlem BARAN

Matematik Anabilim Dalı

Yüksek Lisans Seminer Sunumu

Eliptik Eğriler
Tarih: 22.06.2018
Saat: 14:00
Yer: B2- 106
Öğrenci: Habib BULUT
Danışman:  Dr. Öğr. Üyesi İsrafil OKUMUŞ

İnaşaat Mühendisliği Anabilim Dalı

Yüksek Lisans Seminer Sunumu

Korozyona Maruz Kalmış Tam Ölçekli Betonarme Kolonlarda Aderans-Sıyrılma İlişkisinin Deneysel Olarak İncelenmesi

Tarih: 20.06.2018
Saat: 14:00
Yer:  Mühendislik Fakültesi Toplantı  Salonu
Öğrenci: Mehmet Fırat MERMİT
Danışman: Doç. Dr. Hakan YALÇINER

İnşaat Mühendisliği Anabilim Dalı

Yüksek Lisans Seminer Sunumu

Farklı Korozyon Yöntemlerinin Kullanılmasına Bağlı Olarak Paslandırılmış Betonarme Donatılarının Mekanik Özelliklerinin Belirlenmesi İçin Ampirik Modellerin Geliştirilmesi

Tarih: 20.06.2018
Saat: 14:00
Yer:  Mühendislik Fakültesi Toplantı  Salonu
Öğrenci: Rameen Kohistani HASAMUDEEN
Danışman: Doç. Dr. Hakan YALÇINER

İnşaat Mühendisliği Anabilim Dalı

Yüksek Lisans Seminer Sunumu

Tam Ölçekli Betonarme Kolonlarında Korozyon Çatlak Genişliğine Bağlı Olarak Betonarme Kolonlarının Sismik Performans Seviyelerinin Tahmin Edilmesi

Tarih: 20.06.2018
Saat: 14:00
Yer:  Mühendislik Fakültesi Toplantı  Salonu
Öğrenci: Aqludin KARİMİ
Danışman: Doç. Dr. Hakan YALÇINER