Seminer Sunumu

Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Anabilim Dalı Öğrencilerinin Seminer Sunumu

Makine Mühendisliği Anabilim Dalı

Yüksek Lisans Seminer Sunumu

TİCN Kaplamaların Mekanik ve Tribolojik Özellikleri.

Tarih: 19.06.2018
Saat: 14:00
Yer:  Mühendislik Fakültesi -Yüksek Lisans Sınıfı
Öğrenci: Sedat ÇAVLAN
Danışman: Dr. Öğr. Üyesi Özlem BARAN

Matematik Anabilim Dalı

Yüksek Lisans Seminer Sunumu

Eliptik Eğriler
Tarih: 22.06.2018
Saat: 14:00
Yer: B2- 106
Öğrenci: Habib BULUT
Danışman:  Dr. Öğr. Üyesi İsrafil OKUMUŞ

İnaşaat Mühendisliği Anabilim Dalı

Yüksek Lisans Seminer Sunumu

Korozyona Maruz Kalmış Tam Ölçekli Betonarme Kolonlarda Aderans-Sıyrılma İlişkisinin Deneysel Olarak İncelenmesi

Tarih: 20.06.2018
Saat: 14:00
Yer:  Mühendislik Fakültesi Toplantı  Salonu
Öğrenci: Mehmet Fırat MERMİT
Danışman: Doç. Dr. Hakan YALÇINER

İnşaat Mühendisliği Anabilim Dalı

Yüksek Lisans Seminer Sunumu

Farklı Korozyon Yöntemlerinin Kullanılmasına Bağlı Olarak Paslandırılmış Betonarme Donatılarının Mekanik Özelliklerinin Belirlenmesi İçin Ampirik Modellerin Geliştirilmesi

Tarih: 20.06.2018
Saat: 14:00
Yer:  Mühendislik Fakültesi Toplantı  Salonu
Öğrenci: Rameen Kohistani HASAMUDEEN
Danışman: Doç. Dr. Hakan YALÇINER

İnşaat Mühendisliği Anabilim Dalı

Yüksek Lisans Seminer Sunumu

Tam Ölçekli Betonarme Kolonlarında Korozyon Çatlak Genişliğine Bağlı Olarak Betonarme Kolonlarının Sismik Performans Seviyelerinin Tahmin Edilmesi

Tarih: 20.06.2018
Saat: 14:00
Yer:  Mühendislik Fakültesi Toplantı  Salonu
Öğrenci: Aqludin KARİMİ
Danışman: Doç. Dr. Hakan YALÇINER

Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Anabilim Dalı

Yüksek Lisans Seminer Sunumu

Robotik Eğitimi

Tarih: 20.06.2018
Saat: 10:00
Yer:  Fen Bilimleri Eğitimi Seminer  Salonu
Öğrenci: İbrahim MURAT
Danışman: Doç. Dr. Sema ALTUN YALÇIN
Fen Bilgisi Eğitimi

Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Anabilim Dalı

Yüksek Lisans Seminer Sunumu

Ev Hanımlarının Fen Okuryazarlığı

Tarih: 22.06.2018
Saat: 14:00
Yer:  Seminer  Salonu
Öğrenci: Merve KAYA
Danışman: Prof. Dr. Paşa YALÇIN
Fen Bilgisi Eğitimi

Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Anabilim Dalı

Yüksek Lisans Seminer Sunumu

STEM Eğitiminin Öğrenme Ortamlarına Etkisi

Tarih: 22.06.2018
Saat: 13:00
Yer:  Seminer  Salonu
Öğrenci: Serap TEKİN
Danışman: Doç. Dr. Sema ALTUN YALÇIN
Fen Bilgisi Eğitimi

Elektrik-Elektronik Mühendisliği Anabilim Dalı

Yüksek Lisans Seminer Sunumu

Elektrikli Araç Şarj Sistemleri ve Şebeke Üzerindeki Etkileri
Tarih: 22.06.2018
Saat: 15:00
Yer: Mühendislik Fakültesi Seminer  Salonu (C2-201)
Öğrenci: Ömer BOZKURT
Danışman: Dr. Öğr. Üyesi N. Süleyman TINĞ