Yüksek Lisans Tez Savunma Sınavı

p2 Mertebeden Bazı Halkaların Pell Polinomları ve Periyotları

Tarih: 16.07.2018
Saat: 13:00
Yer: Fen Edebiyat Fakültesi Toplantı Salonu
Öğrenci: Devran ÇİFÇİ
Danışman: Dr. Öğr. Üyesi Yasemin TAŞYURDDU