Yüksek Lisans Tez Savunma Sınavı

Probleme Dayalı STEM Eğitiminin Öğrencilerin Öğrenme İklimlerine, Problem Çözme Becerilerine ve Algılarına Etkisinin Araştırılması

Tarih: 06.07.2018
Saat: 14:00
Yer: Eğitim Fakültesi Seminer Salonu
Öğrenci: İrfan TOPSAKAL
Danışman: Doç. Dr. Sema ALTUN YALÇIN