Yüksek Lisans Tez Savunma Sınavı

STEM Temelli Etkinliklerin Fen Bilgisi Öğretmen Adayları Üzerindeki Problem Çözme ve Eleştirel  Düşünme Becerilerine Olan Etkisinin İncelenmesi

Tarih: 06.07.2018
Saat: 12:00
Yer: Eğitim Fakültesi Seminer Salonu
Öğrenci: Safiye Ceren ÖZTÜRK
Danışman: Doç. Dr. Sema ALTUN YALÇIN