Yüksek Lisans Tez Savunma Sınavı

STEM Eğitiminin Öğretmen Adayları Üzerindeki Yaratıcılık ve Öz Düzenleme Becerileri Üzerindeki Etkisi

Tarih: 06.07.2018
Saat: 10:00
Yer: Eğitim Fakültesi Seminer Salonu
Öğrenci: Muhammed Emre KAYA
Danışman: Doç. Dr. Sema ALTUN YALÇIN