Yüksek Lisans Tez Savunma Sınavı

Bazı Schiff Bazlarının Metal Komplekslerinin Sentezi, Karakterizasyonu ve Fotofiziksel Özelliklerinin İncelenmesi.

Tarih: 02.08.2018
Saat: 11:00
Yer: Fen Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü  B2-Z04 Nolu Salon
Öğrenci: Kübra FINDIK KURT
Danışman: Dr. Öğr. Üyesi Burcu Meryem BEŞER