Yüksek Lisans Tez Savunma Sınavı

Montessori Tabanlı Stem Eğitiminin Okulöncesi Öğretmen Adaylarının Problem Çözme, Yaratıcı ve Eleştirel Düşünme Becerileri Üzerindeki Etkisinin İncelenmesi.

Tarih: 06.09.2018
Saat: 11:00
Yer: Eğitim Fakültesi Toplantı Salonu (A4 116)
Öğrenci: Zehra ÇAKIR
Danışman: Doç. Dr. Sema ALTUN YALÇIN