Yüksek Lisans Tez Savunma Sınavı

Boru Hatlarının Katodik Korozyona Karşı Korunması.

Tarih: 10.08.2018
Saat: 13:00
Yer: A.K.Ü Teknoloji Fakültesi Z-16 No’ lu Salon
Öğrenci: Muharrem ERGİNBAY
Danışman:  Dr. Öğr. Üyesi Mustafa ŞAHİN