Elektrik-Elektronik Mühendisliği Anabilim Dalı

Yüksek Lisans Tez Savunma Sınavı

Termik, Deşarja Dayanan ve Elektrolüminesans Yollarla Üretilen Işığın Triticum Aestivum L. (Buğday) ve Hordeum vulgare L. (Arpa) Üzerindeki Biyokimyasal Etkilerinin Araştırılması.

Tarih: 10.08.2018
Saat: 15:00
Yer: A.K.Ü Teknoloji Fakültesi Z-16 No’ lu Salon
Öğrenci: Elçin KILIÇ
Danışman:  Dr. Öğr. Üyesi Mustafa ŞAHİN