Yüksek Lisans Tez Savunma Sınavı

RSA Kriptosistemine Karşı Bazı Saldırılar, Çarpanlara Ayırma Algoritmaları.

Tarih: 13.09.2018
Saat: 10:00
Yer: B2-106
Öğrenci: Nurullah BÜTÜN
Danışman:  Dr. Öğr. Üyesi İsrafil OKUMUŞ