Kuruluş ve Tarihçe

Erzincan Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü; “Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanunu, Yükseköğretim Kanunu, Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, Telsiz Kanunu, 78 ve 190 sayılı kanun hükmünde kararnamelerde değişiklik yapılması hakkında 01.03.2006 tarihinde kabul edilen 5467 sayılı Kanununun 1. maddesi ve 28.3.1983 tarihli 2809 sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanununa ilave edilen Ek 63. Maddesi ile Erzincan’da Erzincan Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak kurulmuştur.

Enstitümüz 16.03.2007 tarihinde Kurucu Müdür atanmasıyla akademik anlamda faaliyete geçmiş ve üniversite bünyesinde lisansüstü düzeyinde eğitim ve yapılanma çalışmaları hayat bulmaya başlamıştır.

Kısa süre içerisinde idari ve akademik yapılanmasını tamamlayan Enstitü, 2007–2008 bahar yarıyılından itibaren İlköğretim Anabilim Dalı Fen Bilgisi Eğitimi ve Matematik Eğitimi bilim dallarında, 2008-2009 güz yarıyılından itibaren ise Fizik, Kimya, Biyoloji ve Matematik Anabilim Dallarında tezli lisansüstü programlarına öğrenci almıştır.

Enstitümüzde,

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 05.12.2011 tarih ve 051903 sayılı yazısı ile İlköğretim Anabilim Dalı Fen Bilgisi Eğitimi Doktora Programı,

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 12.03.2013 tarih ve 12486 sayılı yazısı ile Enstitümüzün Biyoloji Anabilim Dalı Doktora Programı,

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 04.07.2014 tarih ve 39879 sayılı yazısı ile Enstitümüzün Matematik Anabilim Dalı Doktora Programı,

Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığının 23.08.2013 tarih ve 45719-6252 sayılı yazısı ile Üniversitemiz ile Atatürk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüleri bünyesinde Ortak Lisansüstü Programı açılması ve yürütülmesine ilişkin hazırlanan protokol kapsamında Elektrik-Elektronik Mühendisliği, İnşaat Mühendisliği ve Makine Mühendisliği Anabilim Dallarında tezli yüksek lisans programı açılmış bulunmaktadır.