Acil Eylem Planı

T.C.
ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ
Fen Bilimleri Enstitüsü 

ACİL EYLEM PLANI

AMAÇ
Yapılan tüm faaliyetler sırasında oluşabilecek her türlü olağanüstü durumlarda personelin yaralanıp zarar görmesini, çevrenin olumsuz yönde etkilenmesini önlemek, acil durum yönetiminin hızlı ve doğru bir şekilde yapılmasını sağlamak için gerekli çalışma planının oluşturulmasını amaçlamaktadır.

KAPSAM
Bu acil plan ve talimatları Eğitim Fakültesi Binası A4 Blok 2.Katında hizmet veren Enstitümüzdeki her bir kişinin can ve mal güvenliğinin sağlanması ve çevresel kaynakların korunması durumunu kapsar.

ACİL DURUM TANIMLARI VE ETKİLERİ
Yönetimin acil müdahalesini ve olayı kontrol altına alıp sonlandırmak için gerekli kaynakların olaya dâhil edilmesini gerektiren durumlar aşağıda sıralanmıştır.

• Yangın
• Patlama
• Sabotaj ve terör eylemleri
• Deprem
• Sel ve su baskınları
• Zehirli veya korozif kimyasalların dağılması

Meydana gelebilecek bu acil durumlar; ciddi yaralanma ve ölümlere, ciddi çevresel hasarlara neden olabilir.

ACİL DURUM UYARISININ (ALARMININ) VERİLMESİ
Herhangi bir acil duruma maruz kalan ve/veya gören herhangi biri; ilk müdahale için bulunduğu yerde varsa telefon veya telsizle, yoksa hızlı bir şekilde birim yetkilisine ya da yerine görevlendirdiği bir yetkiliye haber verecektir. Haberi alan birim yetkilisi de acil durum ekiplerine durumu bildirecektir.

ACİL TOPLANMA BÖLGESİ
Yalnızbağ Yerleşkesi Kapalı spor salonu yanındaki alan.

ACİL DURUMLARDA KULLANILACAK MALZEME VE EKİPMAN BİLGİLERİ
Enstitümüz Eğitim Fakültesi Binası A4 Blok 2.Katında  hizmet verdiğinden dolayı kullanılacak malzeme ve ekipmanlar Eğitim Fakültesi Dekanlığına aittir.

ACİL DURUMLARDA HABERLEŞME
Acil durumun yürütülmesi anında binada haberleşmeler çalışır durumda ise dahili telefon veya cep telefonları vasıtasıyla sağlanacaktır. Olayın büyüklüğüne bağlı olarak ambulans istenecek, acil durumun yangın olması veya dönüşmesi ihtimalinde ise yerel itfaiye teşkilatına haber verilecektir.

ACİL DURUM TALİMATLARI

YANGIN DURUMU
Birimde herhangi bir yangın çıkması durumunda yangını ilk gören kişi yangın ihbar sistemi var ise yangın ziline basacak ihbar istemi bulunmuyorsa az üç kez yüksek sesle YANGIN VAR diye bağıracak, ardından ilgili birim sorumlusuna haber verecektir ve şartlar uygunsa aşağıda sıralananları yapacaktır.

• Çevrenizdeki çalışanları uyarın.
• Kendi can güvenliğinizi tehlikeye atmadan yangına en yakın yangın söndürücülerle ilk müdahaleyi yapın.
• Elektrik yangınlarında kesinlikle su kullanmayın.
• Kendi can güvenliğinizi tehlikeye atmadan yangının büyümesine neden olabilecek çalışan makine ve ekipmanları durdurup gerekli emniyetini alın.
• Parlayıcı, patlayıcı kimyasallar varsa yangının onlara ulaşmasını engelleyici önlemler alın.
• Yangın bölgesine gelen iş yeri yangın söndürme ekibine olay ile ilgili bilgi verin ve ekip üyesi değilseniz olay yerinden uzaklaşın.
• Tahliye emri verilmesi durumunda, ekip üyesi değilseniz derhal ACİL TOPLANMA BÖLGESİNE gidin.
• Kendi can güvenliğinizi tehlikeye atmadan parlayıcı patlayıcı maddeleri olay yerinden uzaklaştırın.
• Acil toplanma Bölgesine giderken panik yapmayın ve telaşa kapılmayın.
• Acil toplanma Bölgesine giderken tahliye için ayrılmış yolları kullanın.
• İş yeri veya acil durum yönetimince verilecek işe dönün emrine kadar çalışmayın.

İŞ KAZASI DURUMU
• Bir kişinin ciddi yaralandığını veya tıbbi müdahaleye ihtiyaç duyduğunu gördüyseniz iş yeri ilk yardım ekibine haber veriniz veya verdiriniz.
• İlk Yardım eğitim ve bilginiz varsa ilk yardım ekibi veya sağlık ekipleri gelinceye kadar gerekli ise ilk yardım yapınız.
• Birim sorumlusuna veya ilk yardım ekibine ulaşamadıysanız derhal en yakın hastaneye haber  veriniz.
• Yaralının veya hastanın durumunu kısaca tarif ediniz.
• Yaralı veya hasta sayısını söyleyiniz.
• Gerekirse ilk yardım ekibi veya sağlık görevlilerine yardımcı olunuz.

DOĞAL AFET DURUMU

DEPREM DURUMU
• Deprem olduğunu anladığınızda bina içerisinde bulunuyorsanız ve çıkışa çok yakın bir noktada iseniz dışarı çıkarak acil toplanma bölgesine gidin.
• Dışarı çıkamıyorsanız sallantı tamamlanıncaya kadar; Büroda çalışıyorsanız başınızı koruyarak çelik dolapların önüne, masanın altına veya bina kolonları yanına girin. Bina dışında iseniz binalardan ve elektrik direklerinden uzak durun.
• Çömelme işlemini kollarınızı başınızın üstüne koyup, ana karnında duran bebek vaziyetinde yapın.
• Yukardan bir şey düşme tehlikesi olan noktalardan uzak durun.
• Pencere veya balkonlardan atlamayın.
• Araba içerisinde iseniz arabayı açık bir alana sürün ve orada kalın.
• Deprem sırasında mümkünse tehlike yaratacak makineleri durdurun.
• Deprem sırasında mümkünse tehlikeli olabilecek çalışan ekipmanların enerjilerini kapatın.
• Şartlar uygunsa kırılan, sızan kimyasalların yayılmasını önlemek için müdahale edin
• Sallantı bittiğinde panik yapmadan acil toplanma yerine gidin.

SEL BASKINI DURUMU
• Hızla akan 15-20 cm derinlikteki suyun bir insanı devirebileceğini akıldan çıkarmayın!
• İşyerinizi boşaltmanız gerekiyorsa elektrik, doğalgaz vb .enerji kaynaklarını kapatın.
• Su ile kaplanmış yollara girmeden önce yolun derinliğini kontrol edin.
• İş yerinin dışındaysanız hemen yüksek bir yere çıkın.
• Dibi görülmeyen hiçbir sel suyuna yürüyerek yüzerek yada arabayla girmeyin.
• Aracınızı selden etkilenmeyecek bir yere çekin.

KİMYASAL MADDE SIZINTISI DURUMU
• Gerekirse acil durum ikazı verin ve birim yöneticisine haber veriniz.
• Eğer sızan veya dökülen madde parlayıcı özellikte ise ona yakın ısı kaynaklarını bölgeden uzaklaştırın.
• Tehlike oluşturan madde hakkında bilgi sahibi iseniz ve güvenliğinizi tehlikeye atmayacaksanız mümkünse sızıntıyı kaynağında (musluğun veya vananın kapatılması vb ) engelleyiniz.
• Maske, eldiven, gözlük vb malzemeler kullanarak ve kendinizi tehlikeye atmadan sızıntının yayılım alanını bariyerlerle çevirerek dağılmasını engelleyiniz.
• Kimyasalın malzeme güvenlik bilgi formunda (MSDS) yazılı esaslara göre kimyasalın tehlikelerini izole etmek için (havalandırma, soğutma vb) gerekli tedbirleri alın.
• Kimyasalın malzeme güvenlik bilgi formunda yazılı esaslara göre gerekli tedbirleri alarak mümkünse temizleme işlemi yapın.

SABOTAJ VE PATLAMA DURUMU

• Çevrenizdeki insanları uyarın.
• Birim amirinize ve güvenlik teşkilatına haber verin.
• Sabotajın etkisine bağlı olarak yukarıda sayılan acil durum eylemlerini uygulayın.

EKİPLER VE EKİPLERDE GÖREVLİ PERSONEL:

Yangın Söndürme Ekibi

Adı Soyadı: Yılmaz DELİKTAŞ
Ekipteki Görevi: Söndürme Ekip Amiri
Asıl Ünvanı: Memur
İş Tel: +90 (446) 224 26 10 Dahili: 42358
Cep tel: 0 534 892  99 38

İlk Yardım Ekibi

Adı Soyadı: Meryem İNAL ÖNAL
Ekipteki Görevi: İlkyardım Ekip Amiri
Asıl Ünvanı: Memur
İş Tel: +90 (446) 224 26 10 Dahili: 42001
Cep tel: 0 544 240  43 96

EKİPLERİN GÖREVLERİ

YANGINLA SÖNDÜRME EKİP ÜYELERİNİN GÖREV VE SORUMLULUKLARI
• Herhangi bir yangın ve kurtarma olayında paniğe kapılmamalı ve kendisi ile başka bir kişiyi tehlikeye atmadan söndürme ve kurtarma çalışmalarını yapmalıdır.
• Sorumlu bulunduğu alan ve bölümlerde çıkacak yangına derhal müdahale etmeli, yangını söndürmeli ve yayılmasına mani olmalıdır.
• Bu çalışmada yangın olayı yerine en yakın olan ekip üyesi mevcut yangın söndürücüyü alıp rüzgarı arkasına alarak;

  • Cihazın mührünü kopartmalı,
  • Cihazın pimini çekmeli,
  • Cihazın hortum ucundan çıkan yangın söndürücü maddeyi alevin ön ve alt kısmına doğru tutarak alevin arkasına doğru söndürerek ilerlemeli,  Elektrikli cihaz, kablo, pano, jeneratör vb. elektrik yangınlarında yangınlarda kesinlikle su kullanmamalı, kuru toz tipi yangın söndürücü kullanmalı,

• Yangın esnasında ve sonrasında yangın ve kurtarma ekip başkanının vereceği talimatları yerine getirilmelidir.
• İşyerinde periyodik olarak düzenlenen yangın eğitimlerine ve yangın tatbikatlarına katılmalıdır.
• İşyerinde alınmış yangın tedbirlerini sürekli kontrol altında tutmalıdır. Tespit ettiği aksaklıkları yangın söndürme ve kurtarma ekip başkanına bildirilmelidir.
• İşyerinde olağan durumlarda Acil (yangın) kaçış yollarını denetleyerek sürekli kullanabilir durumda olmasını sağlamalıdır.
• İtfaiye ve gelen diğer müdahale, kurtarma ekiplerine yardımcı olmalıdır.

KURTARMA VE ULAŞIM EKİP ÜYELERİNİN GÖREV VE SORUMLULUKLARI

• İşyerinde olağan durumlarda Acil (yangın) kaçış yollarını denetleyerek sürekli kullanılabilir durumda olmasını sağlamalıdır.
• Acil Durumlarda bina boşaltılırken yol göstermelidir.
• Acil Durumlarda bina boşaltıldıktan sonra odaları tek tek kontrol ederek kalan olup olmadığı belirlenmelidir.
• Diğer ekip personeline yardımcı olunmalıdır.

KORUMA VE GÜVENLİK EKİP ÜYELERİNİN GÖREV VE SORUMLULUKLARI

• Acil Durumlarda olabilecek muhtemel panik ve kargaşayı önlemeye çalışmalıdır.
• Binaya ilgisiz insanların girmesi engellenmelidir.
• Binadan boşaltılan eşyaları muhafaza altına alınmalı yetkililere teslim edilmelidir.
• Diğer ekip personeline yardımcı olunmalıdır.

ENERJİ KAYNAKLARI EKİP ÜYELERİNİN GÖREV VE SORUMLULUKLARI

• Acil Durumlarda binadaki mevcut elektrik su mutfaklarda ve cay ocaklarında kafe yemekhane kantin vb. yerlerde LPG tüplerinin vanalarını doğalgaz gibi enerjileri kesmekten sorumludurlar.
• Diğer ekip personeline yardımcı olunmalıdır.

İLKYARDIM EKİP UYELERINİN GOREV VE SORUMLULUKLARI

• İşyerinde ilkyardım amacıyla bulunan sedye, ilaç, sargı malzemeleri vb. araç- gereç ve cihazlarının tespitini yapmalıdır.
• Tespit edilen aksaklıkları, acil durum yöneticisi ve işveren veya işveren vekilini bildirerek bunların giderilmesini sağlamalı ve takibini yapmalıdır.
• İşyerinde meydana gelen yangın, patlama, iş kazası vb. durumlarda yangın ve kurtarma ekip başkanı ile birlikte çalışmalıdır.
• Kişilerin yaralanması ile sonuçlanan olaylarda personeli göreve acilen sevk ederek ilkyardım çalışmalarını yönetmelidir.

Birim Adı: Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü

Müdür : Prof. Dr. Paşa YALÇIN

Müdür Yardımcısı : Yrd. Doç. Dr. İsrafil OKUMUŞ

Enstitü Sekreteri : Ahmet SELÇUK

İdari Personel

Meryem İNAN ÖNAL (Şef-Memur)

Yılmaz DELİKTAŞ (Memur)

Ömer BOZKURT (Memur)

Erzincan Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü Acil Eylem Planı  Enstitü yönetimi tarafından 3 sayfa olarak hazırlanmıştır.