Yönetim

Prof. Dr. Paşa YALÇIN
Enstitü Müdürü

Dr. Öğr. Üyesi İsrafil OKUMUŞ
Müdür Yardımcısı

Ahmet SELÇUK
Enstitü Sekreteri