Yönetim

Prof. Dr. Paşa YALÇIN
Enstitü Müdürü

Dr. Öğr. Üyesi İsrafil OKUMUŞ
Müdür Yardımcısı

Nejmi BAŞKAN
Enstitü Sekreteri V.