Öğrenim Süreleri

  • Lisansüstü Programların öğrenim sürelerinin hesaplanmasında 2016-2017 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı ve/veya sonrasında kayıt yaptıran öğrenciler için kayıt olduğu dönemin akademik dönem başlangıcı esas alınır.
  • 2016-2017 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılından önce kayıtlı öğrencilerin daha önce aldıkları süreler dikkate alınmadan öğrenim süreleri yeniden başlamış olup, azami  sürelerinin hesaplanmasında yukarıda belirtilen dönemin akademik başlangıcı esas alınarak yeniden hesaplanır.

Tezli Yüksek Lisans Programı:

  • Programın süresi; Bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç öğrencinin, kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın dört yarıyıl olup en fazla altı yarı yıldır.
  • Tezli yüksek lisans programı için öğretim planında yer alan kredili dersleri ve seminer dersini başarıyla tamamlamanın azami süresi dört yarıyıl dır. Bu süre içinde kredili derslerini ve seminer dersini başarıyla tamamlayamayan veya en az 4.00 üzerinden 2.00 genel not ortalamasını sağlayamayan öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.

Doktora Programı:

  • Programın süresi; bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç öğrencinin, kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın, tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için sekiz yarıyıl olup azami tamamlama süresi on iki yarıyıl; lisans derecesi ile kabul edilenler için on yarıyıl olup azami tamamlama süresi on dört yarı yıldır.
  • Doktora programı için gerekli kredili dersleri ve seminerini başarıyla tamamlamanın azami süresi tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için dört yarıyıl, lisans derecesi ile kabul edilenler için altı yarıyıl dır. Bu süre içinde kredili derslerini ve seminerini başarıyla tamamlayamayan veya en az 4.00 üzerinden 3.00 genel not ortalamasını sağlayamayan öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir,

NOT: Bilimsel Hazırlık Programı için; Bu programında geçirilecek süre en fazla iki yarı yıldır. Yaz öğretimi bu süreye dâhil edilmez. Bu süre, dönem izinleri dışında uzatılamaz ve süre sonunda tüm derslerden başarılı olamayan öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir. Bu programda geçirilen süre lisansüstü programı sürelerine dâhil edilmez.

Son Güncelleme: 22.06.2017 – 21:00