Doktora Yeterlik Komitesi Üyeleri

Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Anabilim Dalı (Fen Bilgisi Eğitimi)
Komite Başkanı Prof. Dr. Paşa YALÇIN
Üye Doç. Dr. Demet YİĞİT
Üye Doç. Dr. Sema ALTUN YALÇIN
Üye Dr. Öğr. Üyesi Faruk KARDAŞ
Üye Dr. Öğr. Üyesi M. Said AKAR
Yönetim Kurulu Tarihi: 16.05.2017

 

Kimya Anabilim Dalı
Komite Başkanı Prof. Dr. Ekrem KÖKSAL
Üye Doç. Dr. Bülent ÇAĞLAR
Üye Doç. Dr. Sema ÇAĞLAR
Üye Doç. Dr. Osman ÇUBUK
Üye Dr. Öğr. Üyesi Mustafa ÇATIR
Yönetim Kurulu Tarihi: 23.06.2017

 

Biyoloji Anabilim Dalı
Komite Başkanı Prof. Dr. Murat ÇANKAYA
Üye Prof. Dr. Ali KANDEMİR
Üye Prof. Dr. Salih DOĞAN
Üye Doç. Dr. Nalan YILDIRIM DOĞAN
Üye Doç. Dr. Sevgi SEVSAY
Yönetim Kurulu Tarihi: 05.01.2018

 

Matematik Anabilim Dalı
Komite Başkanı Prof. Dr. Gabil AMİRALİ
Üye Prof. Dr. Engin ÖZKAN
Üye Dr. Öğr. Üyesi İsrafil OKUMUŞ
Üye Dr. Öğr. Üyesi Birol GÜNDÜZ
Üye Dr. Öğr. Üyesi Tufan ÖZDİN
Yönetim Kurulu Tarihi: 16.05.2017

MADDE 48 – (3) Yeterlik sınavları, anabilim/anasanat dalı başkanlığı tarafından önerilen, enstitü yönetim kurulu tarafından
onaylanan ve sürekli görev yapan ilgili anabilim dalı öğretim üyelerinden oluşan beş kişilik doktora yeterlik komitesi
tarafından düzenlenir ve yürütülür. Komite üyeleri iki yılda bir yenilenir. Eski üyeler tekrar seçilebilir. Komite, üyelerinden
birini komite başkanı olarak seçer. Başkan, komitenin düzenli çalışmasından, sınavların zamanında yapılmasından
sorumludur.