Enstitü Kurulu

Prof. Dr. Paşa YALÇIN
Başkan

Prof. Dr. A. Ercan EKİNCİ
Fizik Anabilim Dalı Başkanı

Prof. Dr. Gabil AMİRALİ
Matematik Anabilim Dalı Başkanı

Prof. Dr. Paşa YALÇIN
Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Anabilim Dalı Başkanı

Prof. Dr. Murat ÇANKAYA
Biyoloji Anabilim Dalı Başkanı

Prof. Dr. Ahmet TANDIROĞLU
Makine Mühendisliği Anabilim Dalı Başkanı

Prof. Dr. Ekrem KÖKSAL
Kimya Anabilim Dalı Başkanı

Dr. Öğr. Üyesi İsrafil OKUMUŞ
Enstitü Müdür Yardımcısı / Üye

Nejmi BAŞKAN
Enstitü Sekreteri V. / Raportör