Ortak Lisansüstü Program Yürütme Kurulu

Başkan
Prof. Dr. Paşa YALÇIN

Erzincan Üniversitesi
Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürü
Prof. Dr. Mehmet KARAKAN
Atatürk Üniversitesi
Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürü
Doç. Dr. M. Ali YILDIRIM
Erzincan Üniversitesi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Elektrik-Elektronik Müdendisliği Anabilim Dalı Başkanı
Doç. Dr. Birol SOYSAL
Atatürk Üniversitesi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Elektrik-Elektronik Müdendisliği Anabilim Dalı Başkanı
Doç. Dr. Hakan YALÇINER
Erzincan Üniversitesi
Fen Bilimleri Enstitüsü
İnşaat Müdendisliği Anabilim Dalı Başkanı
Prof. Dr. Ahmet TORTUM
Atatürk Üniversitesi
Fen Bilimleri Enstitüsü
İnşaat Müdendisliği Anabilim Dalı Başkanı
Rapörtör
Ahmet Selçuk
Enstitü Sektreteri