Formlar

ŞABLONLAR

YOL HARİTALARI

FORMLAR

ANABİLİM DALI BAŞKANLIĞI

ÖĞRETİM ÜYESİ – DANIŞMAN

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

ÖĞRENCİ 

Başvuru ve Yeni Kayıt

Ders Kaydı ve Ders Yenileme

Kayıt Dondurma, Kayıt Silme, Askerlik 

Diğer Matbu Evraklar

  • Etik Kurul Başvuru Dilekçes
  • İletişim Bilgileri Değişikliği Dilekçesi
  • Belge İstem Dilekçesi
  • Kayıt Silinenler İçin İlişiksizlik Belgesi (Öğrenci İşleri Bürosundan Alınacaktır.)
  • Yatay Geçiş İçin İlişiksizlik Belgesi (Öğrenci İşleri Bürosundan Alınacaktır.)
  • Mezun Durumda Olanlar İçin İlişiksizlik Belgesi (Öğrenci İşleri Bürosundan Alınacaktır.)

Araştırma Çalışmaları Formları

SEMİNER SUNUMU 

YÜKSEK LİSANS PROGRAMI 

Tez Konusu Önerisi ve Tez Aşaması

Tez Savunma Sınavı Öncesi

Tez Savunma Sınavı

Tez Savunma Sınavı Sonrası 

DOKTORA PROGRAMI

Yeterlik Sınavı 

Tez İzleme Komitesi ve Tez Konusu Önerisi

Tez Aşaması

Tez Savunma Sınavı Öncesi

Tez Savunma Sınavı 

Tez Savunma Sınavı Sonrası Tez Teslimi