Dilekçeler ve Formlar

Öğrenci/Danışman dilekçe ve formları Anabilim Dalı Başkanlığına verilecektir.

Aktif olmayan formlar hazırlık aşamasında olup gerektiğinde Enstitüden temin edilmelidir.

ANABİLİM DALI BAŞKANLIKLARI

ÖĞRETİM ÜYELERİ 

DANIŞMANLAR 

ÖĞRENCİLER 

Başvuru ve Yeni Kayıt

Ders Kaydı ve Ders Yenileme

Kayıt Dondurma, Tehir, Kayıt Silme

Diğer Matbu Evraklar

  • İletişim Bilgileri Değişikliği Dilekçesi
  • Belge İstem Dilekçesi
  • Kayıt Silinenler İçin İlişiksizlik Belgesi (Öğrenci İşleri Bürosundan Alınacaktır.)
  • Yatay Geçiş İçin İlişiksizlik Belgesi (Öğrenci İşleri Bürosundan Alınacaktır.)
  • Mezun Durumda Olanlar İçin İlişiksizlik Belgesi (Öğrenci İşleri Bürosundan Alınacaktır.)

Araştırma Çalışmaları Formları

SEMİNER SUNUMU

YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

Tez Konusu Önerisi ve Tez Aşaması

Tez Savunma Sınavı Öncesi

Tez Savunma Sınavı

Tez Teslimi

DOKTORA PROGRAMI

Yeterlik Sınavı ve Tez İzleme Komitesi

Tez Konusu Önerisi

Tez Aşaması

Tez Savunma Sınavı Öncesi

Tez Savunma Sınavı

Tez Teslimi