Yol Haritaları-Şablonlar (Tez Yazım Kılavuzu)

Yol Haritaları
Tez Yazım Kılavuzu (Mayıs 2017)
Seminer Sunumu Yol Haritası
Yüksek Lisans Yol Haritası
Doktora Yol Haritası
Savunma Sınavı Yol Haritası
Tez Teslimi ve Mezuniyet Yol Haritası
Etik Kurul Başvurusu Nasıl Yapılır
YÖK Tez Veri Giriş Formu Nasıl Doldurulur
Turnitin Kullanım Kılavuzu

Şablonlar
Yüksek Lisans/ Doktora Tez Şablonu

Seminer Sunum Şablonu
Yüksek Lisans Tez Konu Önerisi Şablonu
Doktora Tez Konu Önerisi Şablonu
Doktora Tez Ara Rapor Şablonu

Doktora Programlarında Önemli Tarihler

Doktora Yeterlik Sınavları ve Doktora Tez Ara Rapor sunumları aşağıda belirtilen tarihler arasında yapılır.
2017-2018 Eğitim Öğretim Yılı Doktora Yeterlik Sınavı Doktora Tez Ara Rapor Sunumu
Başlama Bitiş Başlama Bitiş
Güz Dönemi 20 Kasım 2017 29 Aralık 2017 20 Kasım 2017 29 Aralık 2017
Bahar Dönemi 9 Nisan 2018 18 Mayıs 2018 9 Nisan 2018 18 Mayıs 2018